Ahmet Turan Alkan.net Gayriresmi Ahmet Turan Alkan Sitesi

Zaman Gazetesi - 23 Nisan

Beş paralık helva ve parlamenter sistem

Parlamenter sistem herkesin gözü önünde çatır çatır çöküyor; umurumuzda mı? Değil! Umurumuzda değil çünkü borsacı tabiriyle halkımız vaktiyle parlamenter sisteme yatırım yapıp, hisse satın almadı. Aslında ilgilenmedi bile: 1876’da meşruti ...

Devamı...

Siyasette “kahraman” olmak

70’li yıllarda Türkiye yeni bir siyaset dalgasıyla heyecanlandı. O günlere kadar siyasi partilerde birkaç temsilcisini görmekten mutlu ve mutmâin olan dindarlara fısıldanan yeni fikir, gerçekten de heyecan vericiydi: Niçin büyük çoğunluğu teşkil ettikleri hâlde dindarlar siyasette yeteri kadar temsil edilmiyordu? Anlatılanlar insanları büyük bir ümide sürükledi: Plan basitti, Müslümanlar kendi ...

Devamı...
21 Nisan

Bir 'örgüt' hikayesi

Size bugün bir “örgüt” hikâyesi anlatayım mı?-...!-İyi öyleyse, şimdi etrafıma oturun ve ses çıkarmadan dinleyin... 12 Eylül sonrasına dair bu hikâye. Aslında hikâye filan değil, düpedüz gerçek. Hani bazı filmlerin başına bir yazı koyarlar: “Filmde anlatılan olaylar gerçek değildir. Yer ve isim benzerlikleri olursa tamamen tesadüften ibarettir” diye. Benimki gerçek. ...

Devamı...
20 Nisan