Ahmet Turan Alkan.net Gayriresmi Ahmet Turan Alkan Sitesi

Zaman Gazetesi - 27 Ağustos

Bari markayı kurtarın

Ekonomiden anlayanlara göre marka değeri kavramı, bir markanın kullanımdan sağlanabilecek bütün finans girdilerinin, an itibariyle değeri demekmiş. Ana faaliyeti kâra yönelik olmayan sair kurum ve kuruluşlar için marka değerini kısaca ...

Devamı...

Erdoğan’ın sırtındaki sırça yükü

Şu an itibariyle anayasaya göre tam olarak hangi sıfatı haiz olduğunu bilmediğimiz fakat her iki kimliği de şahsında birleştirmeye pek istekli birisi tarafından yönetiliyoruz. Yazılı mevzuat bu garip duruma açıklık getirmeye yeterli değil. Kanunun tartışılmaz şekilde açıkladığı konularda bile Sayın Erdoğan, kendi kanaatlerine göre davranmak suretiyle bir fiilî durum meydana ...

Devamı...
25 Ağustos

Havuz'da Ramazan hazırlığı

-Arkadaşlar, yayın toplantısını açıyorum fakat ahalinin yarıdan fazlası ortada yok. Saat neredeyse 10.30 oldu. Nerede bu insanlar? -Bugün Ramazan’ın üçüncü günü; ondan olabilir sayın genel yayın müdürüm! -Sahi yahu; gündem öyle yoğun ki unutuvermişiz mübarek Ramazan’ı. Ramazan sayfası yapıyoruz değil mi bu yıl da? Bu sene medyatik hocalardan kimle anlaştık?... ...

Devamı...
29 Haziran