Yönerge

Değerli yoldaşlar, yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz şu günlerde, esas konuya geçmeden önce, Maarif nâzırı Emrullah Efendi’nin, “Şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” sözündeki hikmet ve isâbeti vurguluyor ve merhumun hâtırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Rûh-ı revânı şâd ü handân olsun!

Sevgili partizanlar, maarif ve mektep, eğitim ve okul kavramları arasındaki ilişki, modernleşme zamanlarından beri kuşakların zihnine “Biri olmazsa öteki olmaz” şeklinde dayatılmıştır; bu gibi batılı-emperyalist zorlamalara karşı partimiz, yeni bir paradigma geliştirdi. Kaçınılmaz olarak halkımız adına bu kritik görevi biz yürütme ve karar organları olarak yerine getiriyoruz. Bu noktadan sonra halkımıza düşen görev, “doğrudur-yanlıştır” tarzında lüzumsuz bir revizyonizme düşmeden, şanlı mücadelemizin bir uzantısı olarak harfiyyen yerine getirmektir. Bu çerçevede, parti programımızın “Eğitim” başlığına ek olarak hazırlanan ve eğitim yılı başı itibariyle yürürlüğe giren yeni yönetmelik şöyledir:

Bölgede açık durumdaki kamuya ait bütün okullar birer birer fişlenerek fiziki yapıları, kapasiteleri; en yakın benzinlikten okula kadar olan yol durumları, yöredeki hâkim rüzgarların yoğunluk ve istikameti, itfaiye ile aralarındaki mesafe itibariyle bir çizelge halinde partimizin ilçe ve illerdeki eğitim komisyonlarına teslim edilmelidir.

Bu çizelgede, ahşap ve yanmaya elverişli materyalin hangi okullarda daha çok elverişlilik arz ettiği önemle belirtilmeli; ayrıca okulda daimi olarak görevli (gececi) personel olup olmadığı da vaziyet planına ilave edilmelidir.

Merkezden verilecek talimata göre devlete ait okullar, genel merkez politikamızın ve değerli büyüklerimizin öngöreceği bir takvim ve program dahilinde tutuşturulacaktır. Bu noktada, tutuşturma ekibine, “Okul yakılır mı; ne yapıyoruz? Günah, tüyü bitmemiş yetimin hakkı vs.” gibi bozguncu itirazlar ileri süren eğitimsiz ve bilinçsiz partililerin alınmamasını önemle hatırlatırız.

Tutuşturma timleri; keşif ve kontrol, erkete, kundakçı, video kamera görevlisi ve itfaiye ekiplerini engelleme ekibinden ibarettir. Bu ekipleri partinin bölge sorumlusu tesbit eder ve görevlendirir. Timler, yangın bütün binayı sarmadan eylem yerini asla terk etmeyecekler, jandarma veya itfaiye müdahalesine karşı elverişli pusular atacaklardır.

Tutuşturma eyleminde okul binası içindeki kamuya ait yanıcı malzemenin kullanılması tercih sebebidir; imkân bulunmuyorsa dışardan yanıcı ve yakıcı madde taşınması tim şefi sorumluluğundadır. Bu maddelerin zor alım yoluyla işbirlikçi birtakım esnaftan temin edilmesi iyi olur.

Hatırlatmaya gerek olmamasına rağmen altını çiziyoruz: Kundaklama esnasında okul binasında kimsenin bulunmamasına dikkat edilecektir. Aman ha!

Eylem bittikten sonra görüntü malzemesi, bölge sorumlusu arkadaşlara teslim edilecek ve fitne çıkarması muhtemel ahali birkaç saat içinde köy kahvesinde toplanarak, “Bakın ağalar, bu okulu keyfimizden yakmadık; öyle icab etti. Daha iyisini büyüklerimiz bilir. Sağda solda konuşup dan-dun edenlerin can güvenliği kendi boynuna ha!” anafikri üzerinde siyasi eğitime tabi tutulacaklardır.

Ve önemli hatırlatma: Abartılmış bir görev ve partizanlık aşkıyla vur deyince öldürecek derecede kendisini davaya adamış elemanları, tim şefleri kontrol altında tutmalı, özellikle binaların bir daha kullanılamayacak derecede tahrib edilmesine meydan verilmemelidir. Zira bu binaların ilerde, halkımız adına yeniden kullanılması ihtimali göz ardı edilmesin.

Az önceki madde çerçevesinde eğer yangın büyüme eğilimi gösteriyor ve itfaiye de ufukta görünmüyorsa, gerekli görüntü temin edildikten sonra yangının yine aynı ekip tarafından söndürülmesi gerektiğini de ehemmiyetle rica ederim.


Kaynak (Arşiv)