Parallelus mortem!

-Aloo, evvelen ve bizzat PDY, PYD YPG, LPG, PKK, ABD’ye lânetullahialeyhim ecmâin! Esselâmüaleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh! Emmâ bâd’ü feyâ ibâdullah! Bu ayaklar ayak değil hoca; aklını başına devşir. Paralel yapıyla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir!

-Paralel yapı da dâhil, size olan sevgi ve saygımı hiçbir odak test etmeye kalkışmamalıdır. Ben sadece eften-püften bazı anayasal yetkilerimi kullanayım demiştim ama neticede paralel yapının canına okuyacağız inşallah efendim.

-Kendi kendine bazı atamalar filan yapmaya kalkışıyormuşsun diye haber getiriyor minik kuşlar; PDY ve FETÖ’yle de yarım ağız mücadele ediyor diyorlar. Karışmam ha!

-İftira efendim; her sabah evden çıkıp ofise giderken içimden paralele verip veriştiriyorum. Sıtmayla mücadele bir, paralelle iki…

-Oğlum bu kahve soğumuş, tazelet şunu… Ha, hâlâ telefonda mısın? Sana söylemedim. Bak açık ve net söylüyorum, anayasayı, kanunu filan bırak. Okuma bu gibi zararlı neşriyatı. ‘Yetkilerim var; kullanırım arkadaş’ diye gaza getirme kendini. Allah bu paralel’in bin türlü cezasını versin tamam mı?

-Anlıyorum efendim. Paralel yapı hâlâ çok tehlikeli. Kazıyoruz kazıyoruz, söğüt fışkını gibi yeniden türüyorlar ama istirham ederim aziz büyüğüm. ‘Yeni anayasada laiklik olmamalıdır’ lâfını da onlar söyletmedi ya? Yine de kahrolsun paralel yapı ve bilumum sempatizanları!

-Paralelizm Türklük ve İslâm dünyasının en büyük düşmanıdır; göründüğü yerde ezilmeli! Bu laiklik tartışması fuzûlî yere başlatıldı, farkındayım. Ona tembih ederim ben, sen karışma. Zamanlaması biraz şey oldu onun. Seni alâkadar etmez. Sen işine bak, tamam mı?

-Kahrolsun paralel yapı ve onun yerli, yabancı, çokuluslu, tek uluslu bilumum işbirlikçileri! Efendim, sizin de isabetle az önce altını çizdiğiniz üzere ben sadece ve sadece işimi yapmaya çalışmaktayım. Paraleller durumu size nasıl aksettiriyorlar bilemiyorum tabii. Parallelus mortem!

-Ne diyon be sen, öyle vıdı vıdı. Bana bak bana öyle hocalık mocalık sökmez anladın mı? Bin misli iade ederim. Paralel’e ölüm!

-Benden de efendim. Yanlış anladınız, bendeniz tekrara düşmemek için ‘paralel’e ölüm’ cümlesinin Latincesini şaapmak istemiştim de…

-Türkçeyi becerdin de Latincesi mi kaldı yahu? Bak, atadığın kişiler arasında hâlâ paraleller var. Sen onları gebertmek yerine çaktırmadan tapulu mülkümü parsel parsel üzerine geçirmek istiyorsun be… Senin mülkiyet hakkına saygın kalmadı mı evlâdım?

-Kahrolsun Paralel teşkilât ve müşterekleri! Estağfurullah efendim. Fakat bir mevzuyu dikkatinize arz ederim; geçenlerde ofiste zımba teli bitmiş. Arkadaşlar, ‘talimat verseniz de biraz zımba teli ve plastik dosya mubayaasında bulunsak’ dediler. Olur dedim. Hemen size yetiştirmişler efendim; nitekim alamadık. Anlıyorum ki paralel örgütün provokasyonudur. Paraleller asit kazanına!

-Amin! O konu bana geldi; baktım, son olağan görüşmemizde zımba teli mevzuu geçmemiş. Bana önceden bildireceksin; ben hallettiririm. Okey? Bunlar on paralık şeyler lâkin olmuyor hoca olmuyor, iki keçiyi bile güdemedin yahu. Atama yetkini alıyorum elinden yarından tezi yok; kendine medya filan da yapıyormuşsun. Yakışıyor mu sana? Biz ne dedik, sen ne yaptın: Oynadın güldün, âkıbetini buldun!

-Paraleller için yaşasın cehennem; aman efendim merhamet buyurun. Hiç olmazsa milli bayramlarda filan birkaç şiir okusam…

-Üsteleme çocuğum, o iş bitti. Sakın cazgırlığa da kalkışma; çekerim altından iskemleyi. Hadi bakayım, uza şimdi. İnlerine gireceğiz inlerine!..

-Başüstüne efendim, nasıl tensip buyurursanız. Bunlara su bile yok su!