‘Off’ olmasınlar!

Yapmayınız arkadaşlar, bu çocukların ekmeğiyle oynamayınız.

Onlar da aile babası, onların da akşam olunca ekmek götürmek zorunda oldukları bir evleri, ödenmesi gereken faturaları, evlâd ü ıyâlleri var. Onların yüzünü yere eğdirmeyiniz; çoluk-çocuklarına karşı mahcub etmeyiniz. Üç-beş kuruş tasarruf edeceğiz diye bu necîb ve acîb vatan evlatlarının morallerini bozmayınız.

Üstüste yumruk yemekten ötürü farkında olmayabilirsiniz fakat sevgili arkadaşlar, bilmelisiniz ki halkımız hükümetinin tasarruf etmesini filan değil, bilakis deli gibi para harcamasını istiyor. Kıtıpiyozluğu da sevmiyor. Saçma sapan kalemlerde üç beş kuruş kesintiye gitmeniz onları mutlu etmez. Bırakın çocukların yakasını. Onları güyâ ‘Aferin hükümete tasarruf yapıyor’ diye sevinmesini beklediğiniz kamuoyunun önüne yem gibi atmayınız.

Bunlara zaten memur baremine göre doğru-dürüst para vermiyorsunuz; bu durumda sair fasıllardan ilâve ödenekler aktararak gönüllerini hoş etmeye çalışmanızı takdirle karşılıyoruz ve unutmayınız, verdiğiniz paralar yaptıkları ağır işle kıyas edildiğinde devede kulak sayılır; hani tapelerde zikredilen miktarlar söz konusu olduğunda paradan bile sayılmaz! Onlar ki, son derece önemli ve hayatî bir ‘kamu hizmeti’ yerine getiriyorlar. Eğer insafla düşünecek olursanız farkedersiniz ki bu çocukların sizler için yerine getirdikleri hizmet olmasaydı, bugün makam koltuklarınızı değil de evinizdeki minderi ısıtıyor olurdunuz!

Yetişmiş elemanlar bunlar; akı kara, karayı ak göstermekte uzman çocuklar. Zekîler, becerikliler ve üstelik çoğunuzdan çok daha fazla birikime, cesarete ve inisiyatife sahip insanlar. Ayrıca sportifler de; maden kazasında yerde yatan işçiye uçan tekme atmaktan bile çekinmeyen kahraman yiğitler bunlar!

Bu arkadaşların maaşından yapacağınız üç-beş kuruşluk kesinti, bana vaktiyle Nasreddin Hoca’nın o ünlü tasarruf hamlesini hatırlatıyor. Hani Nasreddin Hoca merhum, ‘gündelik binek aracı’nın besin giderlerini farkedince her gün çaktırmadan kesinti yapmaya karar vermiş ve bir süre işlerin iyiye gittiğini görmüş, sevinmişti. Ne var ki birkaç ay sonra sözü edilen ‘binek aracı’, yapılan insafsız kesinti yüzünden artık hizmet dışı kalıp ‘Off’ olunca Hoca üzülmüş ve ‘Tam da alışıyorlardı; tüh yazık oldu!’ demişti!

Bu çocukları mahzun etmeyin eeey hükümet çevreleri; unutmayınız ki kaderiniz o çocuklarla beraberdir ve onlar sizin hakkınızda eşleriniz, çocuklarınız ve en yakınlarınızdan daha fazla ‘içeriden’ bilgiye sahip kişilerdir, yani, ‘bir konuşursam ortalık birbirine girer’ demeye hakikaten hakkı olan adamlardır. Sizin aniden çıkıveren bir kriz karşısında darmadağın olduğunuz, panikleyip sağa sola telefonlar çekip, ‘Hâlâ sıfırlayamadınız mı; acele edin, delilleri ortadan kaldırın’ diye daralıp bunaldığınız anlarda imdadınıza yetişmiş, birbirinden değerli akıllar vererek suyun üstünde tutunmanızı sağlamışlardı, unuttunuz mu?

Yaptıkları hizmet tarihîdir; tarih sizlerle beraber bu çocukların size verdiği emsalsiz destek hizmetlerini de yâd edecektir.

Bu çocukların rızkını daraltmayınız; eğer iktisadi vaziyet hakikaten kesat ise onlar yerine sonradan görüntüyü kurtarmak için bir kısım paralel matbuattan transfer ederek koltukladığınız dânişmed takımının ücretlerini kırpınız, çünkü bunlar sizlere mütemadiyen başağrısı verdiği gibi, vaktiyle şahid oldukları şeylere müzevirâne anekdotlara entel-dantel analizler yamamaktan başka bir işe yaramıyorlar! Onları kovun, ama bu çocukları tutun; ‘off’ olmasınlar! [email protected]


Kaynak (Arşiv)