Hazreti Devlet (KS.)

Diyorsun ki şimdi yiğenim ‘Kur'an'a el basmak' felan nereden çıktı? Laikliğe aykırı değil mi filân? Aykırı tabii ama Kur'an anayasadan üstündür.

Ne kadar üstündür? Anayasa'nın ilk dört maddesinden sonra üstündür. İlk dört maddede laiklik var mı? Var! Peki, çelişki var mı? O da var! Ee? Eesi yok? İyi de hani biz vaktiyle Hakara-makaracılara ateş püşkürtüyorduk? Yav boşver sen bu ayrıntıları yeğenim, devleti olmayanın dini-imanı da olmaz. Devleti olanın da üzerinden zaten din-iman, ahlâk, terbiye vb. gibi mükellefiyetler düşmüştür. Adam en yüksek, en ulaşılmaz hakikate erişmiş, ‘Fena fi'd-Devle' olmuş. İmdi böyle bir zâtı akaidden, fıkıhtan, anayasadan, hukuktan, felan-fıstıktan imtihana çekiyorsun. Çocukça bir şey. Ayınşıtayın'ı dört işlemden sigâya çekmek gibi... Aşmıştır o, ufak-tefek şeyleri, ibadetleri, sınırlamaları filan. Fenâ Fi'd-Devle olmak budur. Devlet deyince zınk diye duracaksın. Abdestsiz ağzına almayacaksın bu mübarek ‘mantra'yı... imdi, mantra nedir? Şimdi yiğenim, ‘Vird' desem anlamazsın. Senin anlayacağın çok iyi bir şeydir. Göklere ve yukarısına doğrudan bağlı bir telefondur. Mantra da onun giriş şifresi! Anladın? Yani “devlet” deyince... Ha, bi saniye, küçük harfle yazmayacaksın. Küçük harfle yazılmaz o; ayrıca her telâffuzdan sonra O'nun ‘Ebed müddet' olduğu fikrini zihninden ağzına indirip dilinle damağın arasına yapıştırarak huşû ile dolman gerekir. Devlet derkene de hemen yanına Kuddise sırrehû'yu ekleyeceksin ki ‘Allah sırrını takdîs etsin' demektir. Ha, istiyorsun, uğraşıyorsun, olmuyor. O zaman gidip kanını tahlil ettireceksin. Vardır bi bozukluk mutlaka, söyleyim baksın bir arkadaşlar istersen...

Şimdi diyeceksin ki dün ne söylüyordun, bugün ne hava çalmaktasın? Güzel yiğenim, ‘El emr i fevk'el edeb' vecîzesini duydun mu hiç? Nedir bu, ‘öyle bir vakit olur ki emir edebden üstün gelir' demektir. Devlet, ki bir hususta senden bir vazife bekliyorsa ‘Başım gözüm üstüne! Sen ne dersen o olur' diyerekten ve Kemal Tahir üstâdımız lisânınca dakika sektirmeden ‘Lebbeyk sultânım'ı çekeceksin. Lebbeyk nedir? Lebbeyk, ‘Buyur benim efendim, emrettin, huzuruna geldim; sen dersen o olur!' demektir. Hazreti Devlet (KS.) emredince, gayrı şeriat ne diyor, umumi ahlâk neyi iktizâ ettiriyor, anayasaya filâna aykırı mıdır denmez. Şaak diye itaat olunur. İtaat nedir, itaat imandan gelir. Devlete karşı akıl yürütülmez, muhakeme işletilmez, merhamet, vicdan, şefkat, adalet şudur budurun lâfı bile olmaz. Terbiyesizlik ve hadd bilmezliktir.

Peki Devlet kimdir, neresidir ve biz onun bizden bir hizmet beklediğini nereden bileceğiz? Yiğenim, sana Devlet'ten sual ederler. O zaman diyeceksin ki, ‘Devlet bir yüce hikmettir. Bize ise o ilimden sadece az bir şey verilmiştir'. Biz onu lâyıkıyla bilemeyiz; misâl ben! Devletin benden neyi istediğini nereden biliyorum? Güzel aklını bunlarla yorma sen, bunlar ismimle müsemmâ meselelerdir. Müsemmâ nedir, bir zâtın isminin, o kelimenin mânâsıyla âhenk içinde bulunmasıdır, anladın? Onlar ki her yerde hazır ve nâzırdır. Gerektiğinde, kalbe inen, ilham olunan bir haber, bir mesaj gibidir. Kaldı ki devir değişti, tıp ilerledi, iletişim de hızlandı. Bunları fazlaca merak etmek eyi değildir. Biz nitekim, sıradan halka çelişki gibi görünen meşazları kendi keyfimize göre alıyor-veriyor değiliz yiğenim. Sıradan birer beşer olarak benim, senin, onun, ötekinin bir önemi yok; hatta icâbında milletin alayının kilosu kaç kuruştur ki Devlet indinde? Bunlar fedâ olunacaksa olunur. Bana o mahz-ı Devletten ne üflenmişse boşuna değildir. Sual etmem, evirip çevirmem. Zaten ben ara-sıra kendimi yokluyorum, diyorum ki yav bende bir numara yok; bu insanlar bende ne buluyorlar da ardımdan geliyorlar? O zaman anlıyorum ki, bir çömlek içindeki suya ay ışığı düşmüşse, marifet çömlekte değil aydadır. Ben bana söylenene tâbiyim. Ha, övünmek gibi oluyor da bu da az buz bi şey değildir. Unutma ki, Devlet gerekirse kendine yeni bir millet bulur fekat millet böyle bir Devlet'i nereden bulacak? Anladın? Hadi şimdi git sana söyleneni yap, çıkarken de bana bir az şekerli söyle. [email protected]


Kaynak (Arşiv)