Gitti gider caanım General Motors!

Tolon Paşa'nın "ortam dinlemesi"ne takılan yeni durum değerlendirmesini kemâl-i haşmet ve ibretle dinledik. İstifade ettik. "Ne demek istifade ettik; bu lâfların istifade edilecek nesi var?" diye sual ederseniz, kusura bakmayınız ama zekâvetinizden şüphe ederim!

Elbette Tolon Paşa'nın sözlerini siyaset bilimi nokta-i nazarından değerlendirecek hâlimiz yoktur. Siyaset bilimi açısından Tolon Paşa, bir "örfi idare" kumandanı gibi konuşmakta ve çağdaş demokratik nizamlarda güçler ayrılığı dengesinin nezaketini, şu zarif sözleriyle tanımadığını ortaya koymaktadır. Nedir o sözler: "Ekip çıktı yola, alıp gelecek de. Hadi şimdi o Çevik Kuvvet'le durdursun. Hadi gücünü göreyim bakayım. Bakan, Başbakan, gelsin durdursun. Hadi. Mümkün değil yaav. Zaten onun için içerdeyim ben. Karar vereceksiniz karar. Yüreğinizle karar verilir. Bizimkiler mıy mıy mıy..."

Öyleyse bu mühim sözleri hangi bilimin disiplini açısından değerlendirmemiz lâzım? Kolay olmadı, araştırdım, inceledim ve ipuçlarını bir araya getirerek buldum!

Bu sözler, vaktiyle Muhittin Fisunoğlu, İsmail Hakkı Karadayı, Fikret Özden Boztepe, Rasim Betil, Necati Özgen, Köksal Karabay, Kemal Yavuz gibi emekli paşalar ve Yargıtay eski Başsavcısı Vural Savaş'ın katılması ile basına tanıtılan fakat ne olduğu bir türlü anlaşılamayan "Erke Dönergeci"nin çalışma esaslarını açıklayan önemli ipuçları ihtiva etmesi bakımından ancak yeni dünya düzenine göre tasarlanmış Kuantum metafiziği biliminin kapsamında ele alınabilir.

Nitekim ilk tanıtım toplantısı 21 Kasım 2006'da yukarda esâmi listesi arzolunan hazirûnun iştiraki ile yapılan, lakin "dünyanın dengeleri alt üst olur; bedava enerji bulduğumuzu ilan edersek ortalık birbirine girer" endişesiyle açıklanması 2007 sonuna ertelenen, o tarihte dahi ne idüğü hakkında dişe dokunur bir şey söylenmeyen Erke Dönergeci hakkında bir kısım yandaş medya, "yahu bu motor sakın General Motors olmasın" diye tatara titiri yaparak dalgasını geçmişti de bazı uyanık delikanlılar internete itina ile hazırlanmış bir kısa film çalışması (Oscarlık çalışmaydı ha!) düşürerek, dönergecin bal gibi çalıştığını, hatta şirketin "Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda da işaret ettiği gibi ulusal bir eylemsellikle zinde bir şekilde inkişaf ettiğini" bile söylemişler ve fakat Erke şirketi bu videoyu derakap tekzib ederek "yok öyle bişi" demişlerdi.

Şimdi ipuçlarını bir araya getiriyorum. Ne diyor dünkü gazeteler: "Dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan General Motors iflasın eşiğine geldi!"

Dikkat buyrulsun; bağlantının tam olarak anlaşılması için bu noktada füzyon hızıyla çalışan kor halinde yüksek IQ enerjisi ve bol miktarda kaotik mantık tüketilmesi gerekmektedir.

Ekonomiden anlayan arkadaşlar, "bu General Motors'u Amerikan Hazinesi bile kurtaramaz, çünkü demode teknolojiye yaslanan hantal bir endüstri idi zaten" diyorlar.

Bak bak bak!

Aynı gün Tolon Paşa'nın, "Savcı yazı yazmış, ne savcısı, kim oluyor lan sen kim oluyorsun, sen kimsin? Sen kimsin lan bana yazıyorsun? Sen kimsin?" istikametindeki sözlerini ihtiva eden ses kayıdı internete düşürülüyor. Tesadüf olabilir mi sayın okuyucu? Global kriz kamuflajı altında dünyanın ekonomi-politiği yeniden tasarlanırken, hatta General Motors gibi necîb, aziz ve mübârek bir müesseseye bile gözünün yaşına bakılmaksızın hurdalık muamelesi revâ görülürken, her haliyle bir nevi Erke Dönergeci'ni andıran "Türkiye'de darbe sonrası durum"a tahammül edilebilir miydi?

Etmediler, "yahu ağalar, biz bize benzeriz; bizim bazı özelliklerimiz var; bu batı tipi demokrasi bizi bozar" dememize aldırış etmediler. Tam devr-i daim makinesini motorunu çalıştırıp, ülkemizi daimi örfi idare sistemine geçirecek bir yeni düzenlemeye geçiyor ikeeen... Güüm!

Gitti gider General Motors! Bizimkiler de mıy mıy mıy!


Kaynak (Arşiv)