Bir alışveriş bir fiş

Değerli âmirim; işbu bilgi notunu yüksek katlarınıza arzetmeden önce en derin saygılarımın altını özellikle çizer, aile efradınız, sevdikleriniz ve dostlarınızla daha nice yıllar sağlık ve âfiyetler içinde görevlerinizde üstün muvaffakiyetler göstermeniz niyazıyla gülden nazik mis kokulu ellerinizi kemâl-i tâzimle bûs ederim efendim.

İşbu bilgi notunda bahse konu kişi, halen bakanlığımıza bağlı ... genel müdürlüğünün ... il teşkilatında ... biriminde evrak kayıt ve kabul memuru olarak çalışmakta bulunup, ilk bakışta zararsız, vatana ve millete bağlı, millî irâdeye saygılı bir kanaat uyandırmakta ise de, mesai saatlerine manyaklık derecesinde bağlılık ve titizlik gösterir; hattâ ve hattâ sabah namazından hemen sonra daha kargalar bile kahvaltıya oturmadan işyerine gelmekte (Son bir yıllık giriş çıkış imza çizelgesi fotokopisi ekte takdim olunmuştur), masa ve iskemlesini –dikkat buyrunuz- evinden getirdiği bir sabunlu bezle güzeelcene sildikten sonra, resmi mesai saatinin başlangıcına kadar bir önceki gün yaptığı işlemleri kontrol edip, kalan vaktinde işiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri tekrar be tekrar okumaktadır. Mevzuat konusunda eşsiz bir bilgi birikimine sahip olmasına rağmen kritik konularda problemi doğrudan çözmek yerine en yakın âmirine aksettirmesi özellikle şüphe çekiyor. Kılığı-kıyafeti orta hallidir. Beş yıldan beri biri yazlık diğeri kışlık iki çift pabucu kullanır. Öğle yemeklerinde karnını doyurduktan sonra tabldot tepsisini bir bulaşık kalmayacak şekilde temizledikten sonra yerine koyar. İki yıldan beri yıllık izin kullanmaması ayrıca câlib-i dikkattir.

Yapılan kontrollerde saygıdeğer devlet büyüklerimizin ilimizi ziyaretlerinde, verilen özel izne rağmen işinin başında kaldığı, temel atma, açılış, miting gibi önemli devlet görevlerine iştirak etmediği gözlenmiştir; önemle hatırlatırım efendim!

Babası emekli memur iken altı sene önce vefat etmiştir. Yapılan tahkiklerde babasının da işkoliğin biri olduğu anlaşılmıştır. Dedesinin ise ... kazası ... köyünde rençberlik edip, ... tarihinde merada sığır otlatma ihtilâfı yüzünden köylüsünden bir adamı dövüp kulağını sakatladığı anlaşılıyor; bu nokta önemlidir, haddim olmayarak altını çiziyorum. Bahse konu zatın annesi tahsilsiz bir köylü kızıdır ve duyduğuma göre yörenin eski eşkıyalarından birinin ikinci göbekten torunu imiş. Eşi ev hanımıdır; dikişten anlar ve konu komşuya bir şeyler dikerek aile bütçesine katkıda bulunurken konfeksiyon inkılabından sonra sanatını terk etmiştir. Üç çocukları da devlet okullarına giderler. 11 yaşındaki büyük oğlunun tatil günlerinde pazarcılıkla uğraşan komşularının yanında çalıştığı istihbaratına ulaşılmış olup diğer iki kızı hakkında soruşturma sürdürülmektedir. Mahalle muhtarı, ‘iyi insanlardır’ diyorsa da komşularından adı bizde saklı biri, ‘Dışı seni içi beni yakar’ diyerek imâlı konuşmuştur.

Bahsekonu zât lise mezunu olup, tahsil hayatını iz bırakmadan ot gibi geçirmesiyle dikkat çekiyor. Seçimlerde eşiyle birlikte oy kullandıkları, kime oy verdikleri konusunda ketum davrandıkları değerlendirilmiştir. Oy kullandıkları sandıklarda üç seçimden beridir millî irâde üstün geliyorsa da az miktarda muhalif oylara tesadüf edilmesi, bu kişi hakkında müteyakkız bulunmayı gerektirebilir.

Özel not: Hâsılı âmirim, ben bu heriften bir şey anlamadım! Terfisi birbuçuk yıldan beri geciktiği halde üst makama bir itiraz dilekçesi bile yazmayışı, derin ve fitne fesat odaklarının bakanlığımıza yerleştirdiği bir uyuyan hücre elemanı olabileceği şüphesini uyandırıyor. Özellikle devletin bir yaprak A4 kâğıdını bile özel işinde kullanmayışı, dairede mescidimiz bulunmasına rağmen –ki sayenizde açıldı hamdolsun- ikindi namazını kazâya bırakıp büyük ihtimalle evde kılıyor olmasını önemle belirtirim.

Bu vesileyle yeniden ellerinizden öperim saygıdeğer âmirim benim.


Kaynak (Arşiv)