Bilirkişi raporu

Değerli basın mensubu arkadaşlarım, şirketimizin 948 model ve 55 kilo ağırlığındaki özel laptopu ve kriminal laboratuvar ekipmanlarıyla yapmış olduğumuz analizler neticesinde görüntülerdeki kişilerin, o kişiler olmadığı ama o kişilerin kim olduğunun asla belirlenemeyeceğini net olarak tesbit ettik. Uzmanlarımız özellikle yatağa oturup saatini koluna taktıktan sonra çorabını giyen kişinin, işe sağ ayağından başlaması noktasında beliren şüpheyi derinleştirerek, o olduğunu zannedilen kişinin samimi ifadesine başvurmuş ve "Teessüf ederim, Solcu bir insan çorap giymeye sağ ayağından başlar mı; o kişi ben olamam; çorap giymeye bilakis ben hep sol ayaktan başlarım." cevabını alınca ferahlamıştır. En güçlü delilimiz budur. Ayrıca görüntülerdeki ikinci şahsın odadan ayrılırken yatağı düzeltmesi çok dikkat çekici ve düşündürücü bir husustur; bu bulgular bize ikinci kişinin bir kadın olma ihtimâlini hatırlatıyor; mâlumunuzdur ki odadan çıkarken sağı-solu derleyip toparlamak, sadece kadınlara mahsus belirgin ve istemsiz bir davranış biçimidir.

Sorularınıza geçmeden önce bir hususu daha belirtmek isterim; yarım kental ağırlığındaki özel laptopumuzla yaptığımız tahlilde açıklayamadığımız tek konu, 80 küsur il başkanının bir gecede nasıl olup da "Hoop" diye bir başka aday lehine ikna edilmesi olmuştur. Bunu şirket olarak merak ettik ve sipariş sahibine bir ikram olmak üzere araştırdık: İl başkanlarından tek tek rica ettiğimiz şahsi vesikalık fotoğrafları, video görüntüleri, saç, tüy ve doku örneklerinin özel cihazlarımızda incelenmesinden sonra bu muammaya bir netlik kazandıracağımız muhakkaktır. Bu çalışmalar geçici bir ârıza çıkmasına rağmen halen devam etmektedir. İl başkanlarının vesikalık fotoğraflarını taramaya başlayan özel spektrometreli freym algılama cihazımızın daha üçüncü fotoğrafta aşırı derecede ısınarak içinden dumanlar çıkmaya başlaması üzücü ve şaşırtıcı bir gelişmedir. Cihaza, "Niçin böyle yapıyorsun; sana o kadar para verdik, niçin bozuluyorsun?" diye sorduğumuzda cihaz, "Veriler son derece değişken; bir partinin böyle teşkilatı olduktan sonra gayrı düşmana hâcet yok; ben bozulmayım da kimler bozulsun?" cevabını vermiştir ki bu durumu da hasseten takdirlerinize arzediyorum. Arıza üzerinde uzmanlarımız halen çalışmakta olup cihaz, moralini düzeltmek için Hollanda'dan getirttiğimiz özel psikiyatr tarafından garajda terapi altında tutulmaktadır.

Bu arada, sipariş sahibi müşterimizin özel arzusu üzerine yeni adayın fotoğraf ve video spektrometresi üzerine yaptığımız analizin sonuçlarını sizlerle paylaşmak isterdim fakat bütün denemelerimize rağmen tarama cihazı her defasında, "Uzaylı da olsa insan insandır" alarmı verdikten sonra istop ediyor; bu konuyu zamana bırakmanın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yine aynı sipariş sahibinin "Önder" kod adlı kişi üzerinde yaptırdığı taramalı elektromilimetrik analizde ilginç sonuçlara ulaşmayı başardık; makina ilk olarak, "Dünyamıza, dış uzaydan, büyük ihtimâlle Ankara'ya doğru hızla yaklaşan bir gök cismi. Çok hızlı hareket ettiği ve özellikle kendi ekseni etrafında saniyede 88 tur attığı için hangi elementlerden oluştuğu anlaşılamadı fakat bir dakika..." anonsu verdikten sonra uzun uzun düşünmüş ve "Vallahi ne desem boş; ben ömrümde böyle bir şey görmedim abi!.." dedikten sonra emekliye sevkedilmesini istemiştir.

Değerli basın mensupları, gördüğünüz gibi şirketimizin envanterindeki bilumum analiz cihazlarının, bu siparişten sonra haşatı çıkmış bulunuyor; fedâ olsun. Yeter ki gerçekler gizli kalmasın.

Şirketimiz, bu tanıtımından sonra yeni bir târifeye geçmiş bulunuyor: Neticede bir işe yaramasa da bacak ve ense kıllarından kimlik analizi ücretlerimizde büyük indirim kampanyası başlatıyoruz; kazanacağımız paralarla şirkete daha hafif bir demirbaş laptop cihazı almak da boynumuzun borcu olsun.


Kaynak (Arşiv)